Değerli Astronomi Öğretmenleri ;
(Ve ayrıca Astronomiye ilgi duyan "Amatör Astronom" Öğretmenlere)

     Bilindiği üzere, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Ortaöğretim müfredat programında Seçmeli Astronomi dersine yer verilmiştir. Fizik ve Matematik öğretmenleri tarafından verilen bu dersler, (öğretmenlerimizin samimi ifadelerine göre) amacına uygun işlenememekte veya verimli-uygulamalı bir şekilde öğrencilere aktarılamadığı için öğrenciler tarafından Astronomi dersi tercih edilmemektedir. Oysa bilimin başlangıç noktalarından birisi astronomidir. İnsanlar var olduğundan beri gökyüzü en büyük laboratvuar olmuş, merak, gözlem, araştırma, inceleme, verileri kaydetme kültürü ilk olarak astronomi sayesinde metodolojik bir hal almıştır. 

AMAÇ : Genç bireyleri bilimsel merak, metotlu çalışma, kıyaslama ve gözlem yapmaya özendirmek ancak Astronomi derslerine yöneltmekle olur ve bu sayede daha etkin, verimli ve keyifli ders ortamları oluşturulabilir. Bilim eğitiminde temel amaç merak uyandırmaktır. Bu amacı gerçekleştirme yolunda ise en önemli aktör ÖĞRETMEN'dir. Öğretmenler için Astronomi seminerleri düzenlemek yolu ile temel astronomi konularında bilgilenmeleri sağlanmalıdır. Öğretmenlerin astronomi konularında elde ettikleri bilgi ve birikim, yeni astronomi program içeriği ile de örtüştürülünce öğrencilere daha kolay transfer edilebilecektir. Özellikle basit teleskop kullanımı ile gökyüzü objeleri ve gökyüzü olayları daha yakından tanıtılır ve incelenebilirse öğrencilerde bilimsel konulara yönelen bir ilgi sağlanması çok muhtemeldir. Günümüzde teleskoplar çok ucuzlamış veya öğretmenler tarafından Tübitak ve Üniversiteler tarafından düzenlenen çalıştaylarında nasıl yapılacağı öğrenilebilen bir konu haline gelmiştir. Ülkemizdeki iki okulda, iki özverili öğretmen, kendi okullarına teleskop kurmuştur(Denizli ve Antalya).

Bilim eğitimi en kolay Astronomi eğitimi ile başlar, Fizik ile devam eder, Kimya ile içeriği zenginleşir, bu sırada Matematik tüm bu alanların “ortak dilini” oluşturarak bilimsel gelişime destek olur. Öğretmenler, bilgi ve becerileri kolayca başka bireye “transfer” edebilen özellikleri dolayısı ile çok önemli bir meslek grubudur. İşte bu nedenle Astronomi Öğretmen Seminerleri (AÖS) ve Çalıştayları yapılarak öğrencilerde bilim ve teknolojiye merak yaratılması çok kolay bir süreç olabilecektir. Bu AÖS seminerlerinin eğitim camiasında çeşitli toplantı, eğitim, yaz okulu, şenlik ve farklı-özgün aktivitelerle devam etmesi diğer bir amaç (beklenti) olabilecektir.


İlk ve Ortaöğretim öğrencilerinde bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmak, gelecek kuşakların bilimi yaşamlarının doğal bir öğesi olarak görmelerini sağlamak, öğrenme faaliyetleri ve öğretim ortamlarına bilimsel bakış açılarının yansıtılması çok önemli konulardır. 

Bu kapsamda Astronomi (Fen, Fizik-Matematik, Coğrafya ve Kimya) öğretmenleri kritik bir kütle olup, bilim eğitimi ve astronomi konularındaki birikimlerini zenginleştirmek ve kazanımlarını eğitim faaliyetlerine katmak hayati bir konudur. AÖS organizasyonları sayesinde öğretmenlerde Astronomi hakkında ek bilgi, beceri ve donanım oluşturmak, ayrıca çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini bilim eğitimi özelinde tartışmak öğrencilere ve ailelere kadar uzayan bir etkileşim sürecini sağlayacaktır ki bu yerel ve ulusal tüm eğitim kurum ve kuruluşlarının görevidir. 

Teknolojiyi tüketen değil üreten kuşakların yetiştirilmesi açısından bilim eğitiminin dünyada uygulandığı (evrensel) şekliyle okullarımıza transfer edilmesi gereklidir. Bu konuda bilimsel gerçekleri tüm öğeleriyle derslerine katarak müfredatı zenginleştiren, merak ve ilgiyi uyandıran öğretmenleri oluşturmak, AÖS seminerlerindeki öncelikli bir hedef olacaktır.

Bilindiği üzere TTKB Milli Eğitim Bakanlığının en üst ve en önemli birimlerinden birisidir, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise iki yıldır sürdürmekte olduğu "Eğiticilerin Eğitimi" seminerlerini Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Öğretim Üyeleri ile ortak yürüterek, öğretmenlerin kendilerini ve öğrenme ortamlarını yenileme; eğitime çağdaş, verimli bakış açılarını katmak konusunda özverili davranmasını sağlamıştır. TTKB, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, birikimlerini bir araya getirerek en kritik aktör olan Öğretmenler varlığında TEMEL ASTRONOMİ ve BİLİM EĞİTİMİ konulu seminerler serisi organize etmesi ülkemiz ilk ve ortaöğretim eğitimi faaliyetleri ile öğrencilerimiz açısından oldukça faydalı olacaktır. Seminerler sonunda ortaya çıkacak final değerlendirme ve geri dönütlerin Üniversite tarafından Milli Eğitim Bakanlığı TTK Başkanlığına sunulması ile daha sağlıklı projeksiyonlar yapılabilecektir.

Öğretmenler için ASTRONOMİ Seminerler (AÖS) dizisinin Antalya'da başlatılması, Öğretmenler açısından iyi bir seçim olacaktır zira dünyadaki en kaliteli bir kaç gözlem merkezinden birisi Antalya Saklıkent (Bakırlıtepe) dir. (Not : Son yıllarda Mermer Ocakları ve Antalya ilindeki Işık Kirliliği yüzünden bu önemli merkezimiz zor bir dönem yaşamaktadır). Antalya’da kurulmuş olan TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ, Astronomi konusunda güçlü bir araştırmacı profili , bilimsel-teknolojik altyapısı, ayrıca akademik ve teknik uzman bolluğu ile önemli bir kurumdur. Bu nedenle Antalya’da Astronomi öğretmenlerini bir araya getirerek TEMEL ASTRONOMİ EĞİTİMİ almaları, tecrübe, yeni fikir aktarımı yanında öğretmenlerimizin mesleki ve teknik sorunlarını paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmaları (ve sonraki yıllarda devamı getirilen, sürdürülen bir organizasyon oluşması) açısından oldukça faydalı bir hizmetiçi eğitim faaliyeti olacaktır. 

Saygılarımla

Doç.Dr.Memduh Sami TANER

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Kimya Eğitimi ABD Bşk.
Antalya

mstaner@akdeniz.edu.tr
Anasayfa Haberler Sayfası Bizden sürekli haberdar olmak için lütfen kayıt olun Öğretmen Seminerleri Destek sağlayan sponsorlar Bize ulaşın